Nieuws

Modelverwerkersovereenkomst voor de zorgsector

Actiz, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) hebben in het kader van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een standaard modelverwerkersovereenkomst ontwikkeld. Het model is ontwikkeld in nauwe samenwerking met zorgorganisaties, leveranciers en deskundigen. Om goede zorg te kunnen verlenen, worden in de zorg... Lees Meer

congres De Zorg Brandveilig


Meld u aan voor het congres De Zorg Brandveilig. Op maandag 26 juni organiseert De Zorg Brandveilig een bijzonder congres over risicogestuurde brandveiligheid in de zorg. In vijf parallelsessies en in een expertronde met exposanten komen alle facetten van een risicogestuurde aanpak aan bod. Iedereen die werkzaam is in de... Lees Meer

Edith Hooge voorzitter BoZ Governance innovatie- en adviescommissie

Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Governancecode Zorg 2017 van kracht. Bij het vaststellen van de code hebben de brancheorganisaties in de zorg afgesproken dat er een Governance innovatie- en adviescommissie zal worden geïnstalleerd. Deze commissie kan adviseren over algemene governancevraagstukken en thematisch onderzoek doen naar de ontwikkeling van... Lees Meer

Reactie BoZ op amendement over aansprakelijkheid in de bouw

De brancheorganisaties in de zorg hebben met samen met Aedes, Federatie Opvang, RIBW Alliantie, PO-raad en VO-raad gereageerd op een amendement van het CDA op het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen Dit wetsvoorstel voorziet o.a. in een herziening van de aansprakelijkheid in de bouw. De BoZ steunt de voorgestelde wijzigingen, die voorzien in een... Lees Meer

Symposium Governancecode Zorg 2017

Donderdagmiddag 16 maart vindt een  Symposium over de Governancecode Zorg 2017 plaats. Sinds 1 januari is de nieuwe Governancecode Zorg 2017 van kracht. De nieuwe code bevat zeven principes en is een dynamisch document, waarin gedrag en cultuur nu meer centraal staan. Alle bestuurders en toezichthouders in iedere sector van de... Lees Meer

Reactie BoZ op voorstel uitvoeringswet gegevensbescherming

De brancheorganisaties hebben gereageerd op de internetconsultatie Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met deze reactie vragen de brancheorganisaties onder meer om verheldering van een aantal bepalingen in de uitvoeringswet. Tevens wordt aandacht gevraagd voor de implementatie Download de reactie op de internetconsultatie. Lees Meer

Governancecode Zorg 2017 gelanceerd

Yvonne van Rooy, voorzitter van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), heeft vandaag de nieuwe Governancecode Zorg 2017 op een feestelijke bijeenkomst aangeboden aan cliëntenorganisaties. De nieuwe code sluit aan op belangrijke ontwikkelingen in de zorgsector en de jongste inzichten op het gebied van governance. Lees Meer

Governancecode Zorg goedgekeurd

De ledenvergaderingen van ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN hebben de nieuwe Governancecode Zorg goedgekeurd. De code wordt op 15 december aanstaande gepresenteerd aan een breed publiek en aangeboden aan cliëntenorganisaties. Vanaf die dag zal de Governancecode Zorg 2017 voor iedereen digitaal beschikbaar zijn. Lees Meer

Reactie BoZ op de consultatieversie van de Wmcz

De brancheorganisaties in de zorg hebben gereageerd op de consultatieversie van het wetsontwerp dat beoogt de huidige Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) te vervangen. Met deze reactie wil de BoZ, vanuit het perspectief om te komen tot werkbare en werkzame medezeggenschap, een bijdrage leveren aan... Lees Meer

Vernieuwde governancecode voorgelegd aan leden

De voorzitters van ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN leggen een geheel vernieuwde Zorgbrede Governancecode met een positief advies voor aan de besturen van de brancheorganisaties. De besturen van de brancheorganisaties kunnen de code vervolgens voorleggen aan hun algemene ledenvergaderingen. De nieuwe code sluit aan op belangrijke ontwikkelingen in de zorgsector... Lees Meer