Nieuws

Oproep aan financiers en accountants om administratieve coronamaatregelen tevoorkomen

De branches in de zorg (BOZ) en gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) hebben financiers en accountants van de zorg via een gezamenlijke brief opgeroepen om administratieve lasten ten gevolge van coronamaatregelen te voorkomen. Gewezen wordt op het gevaar dat verschillende financiers ieder hun eigen manier van afwikkeling en verantwoording... Lees Meer

Kabinet komt tegemoet aan verzoek zorgbranches inzake WAB maatregelen

De Zorgbranches hebben minister Koolmees verzocht de hoge WW premie als gevolg van extra werk boven de contractuele arbeidsduur, die op grond van de WAB regelgeving inzake premiedifferentiatie WW geldt, tijdelijk op te schorten. Het kabinet heeft besloten de zorg daarin tegemoet te komen. Tevens heeft het kabinet in... Lees Meer

Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering

Het Kabinet is voornemens om in het wetsvoorstel over integere bedrijfsvoering bepalingen die nu nog in de Code staan, rechtstreeks in de wet op te nemen en van een nadere detaillering en normering te voorzien. Daarmee wordt beoogd de IGJ en NZa meer instrumenten in handen... Lees Meer

Boris van der Ham nieuwe voorzitter BoZ

Boris van der Ham, is sinds 1 januari 2020 de nieuwe voorzitter van de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ). De BoZ is het samenwerkingsverband van ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN. Het voorzitterschap van de BoZ wordt afwisselend vervuld door de voorzitters van een van de aangesloten brancheorganisaties. Boris van der... Lees Meer

Good Governance: een gezamenlijke opgave

Sinds 1 januari 2017 geldt de nieuwe Governancecode Zorg. In dat kader heeft de BoZ in de loop van 2017 de BoZ Governance innovatie- en adviescommissie (IAC) geïnstalleerd. Deze commissie heeft onder meer als taak om adviezen te geven aan de BoZ over de verdere ontwikkeling van de Governancecode Zorg.... Lees Meer

Uitnodiging Expertmeeting informatieveilig gedrag in de zorg

Nederland is een van de meest gedigitaliseerde landen ter wereld. Digitalisering dringt door in alle facetten van onze maatschappij en speelt een steeds belangrijkere rol in het dagelijks leven, zo ook in de zorgsector. Informatieveiligheid is een randvoorwaarde voor goede en betrouwbare zorgverlening. Informatieveiligheid in de zorg krijgt daarom steeds... Lees Meer

Ontwikkeling nieuw scholings- en examenmodel voor de herregistratie van verpleegkundigen

Afgelopen zomer hebben de MBO-Raad, V&VN, Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) de handen ineen geslagen om de scholing en examinering van het herregistratietraject voor verpleegkundigen te vernieuwen. De inzet is om de scholing en examinering beter te laten aansluiten op de praktijk. Als eerste... Lees Meer

Wetvoorstel BiG II definitief van tafel

Minister Bruins heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij het wetsvoorstel voor BiG II intrekt. Op verzoek van minister Bruins van Medische Zorg voerde Alexander Rinnooy Kan als verkenner gesprekken met alle betrokkenen bij het wetsvoorstel BiG-II. Uit de verkenning blijkt dat het draagvlak voor het wetsvoorstel inmiddels... Lees Meer

BoZ wil samen met verpleegkundigen nieuwe route naar functiedifferentiatie

De Brancheorganisaties Zorg BoZ wil samen met verpleegkundigen met kracht doorgaan met de invoering van functiedifferentiatie. De toekomstige uitdagingen in de zorg vragen hierom. Dit is de boodschap die Jacobine Geel, voorzitter van de BoZ - het samenwerkingverband van ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN - heeft meegegeven aan... Lees Meer

Mirella Minkman voorzitter Governance innovatie- en adviescommissie

Mirella Minkman is door het bestuur van de BoZ benoemd tot onafhankelijk voorzitter van de BoZ Governance innovatie- en adviescommissie (IAC) Mirella Minkman was al vanaf medio 2017 lid van de IAC, namens de NVTZ. Nadat Edith Hooge op 1 januari 2019 haar voorzitterschap van de IAC beëindigde, heeft Mirella Minkman... Lees Meer