Nieuws

Akkoord aansluitovereenkomst

BoZ en VECOZO hebben de afgelopen maanden overleg gevoerd over de voorstellen tot wijziging van de aansluitovereenkomst tussen zorgaanbieders en VECOZO. Inmiddels hebben de besprekingen met VECOZO geleid tot overeenstemming over verbeteringen in de aansluitovereenkomst, met name op het gebied van opzegging, tarieven en aansprakelijkheid. VECOZO zal aangesloten zorgaanbieders vanaf... Lees Meer

Nieuwe WMCZ onevenwichtig

Op 12 september debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel dat de huidige Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) vervangt. De BoZ onderschrijft het belang van actualisatie van de Wmcz. Het voorliggende wetsvoorstel biedt meer mogelijkheden dan de huidige wet om medezeggenschap te organiseren op de manier die het beste past bij... Lees Meer

Nog geen overeenstemming tussen VECOZO en BOZ over aansluitovereenkomst

De afgelopen maanden hebben ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), overleg gevoerd met VECOZO over een voorgestelde aansluitovereenkomst. Tot op heden heeft dit overleg niet tot overeenstemming geleid. VECOZO beheert de digitale omgeving waarin zorgpartijen gegevens uitwisselen. De brancheorganisaties zijn van oordeel dat de... Lees Meer

Femke Halsema legt voorzitterschap neer

BoZ feliciteert Femke Halsema met haar voordracht voor het burgermeesterschap van Amsterdam! Femke heeft in verband daarmee haar voorzitterschap van VGN en BoZ neergelegd. Het voorzitterschap van de BoZ wordt voorlopig waargenomen door Jacobine Geel. Lees Meer

Nieuwe wet mist aansluiting op de gewenste ontwikkeling van medezeggenschap

  De brancheorganisaties in de zorg – ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN – hebben stevige kritiek op het Wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). Zorgorganisaties zetten in op een werkbare en werkzame medezeggenschap. De bedoeling van de medezeggenschap staat daarbij centraal en regelgeving zou ruimte moeten bieden aan nieuwe... Lees Meer

BIG II moet de dagelijkse zorgpraktijk als vertrekpunt nemen

Hbo-opgeleide en mbo-opgeleide verpleegkundigen moeten van begin af aan qua inhoud en niveau goed gepositioneerd worden. Maak meteen duidelijk wat het onderscheid is tussen de mbo- en de hbo-verpleegkundige en aan welke eisen beide groepen moeten voldoen. BIG II In de toekomst zal een duidelijker onderscheid gemaakt kunnen worden tussen mbo- en... Lees Meer

Femke Halsema nieuwe voorzitter BoZ

Femke Halsema is sinds 1 januari 2018 de nieuwe voorzitter van de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ). De BoZ is het samenwerkingsverband van ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN. Het voorzitterschap van de BoZ wordt afwisselend vervuld door de voorzitters van een van de aangesloten brancheorganisaties. Femke Halsema is tevens voorzitter... Lees Meer

Actualisering model klokkenluidersregeling

Het model klokkenluidersregeling is geactualiseerd. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het model van juli 2017 zijn:
  • veel explicieter is in de toelichting aangegeven dat de instelling de keuze heeft om (naast de vertrouwenspersoon) ‘iedere leidinggevende’ of alleen de raad van bestuur als meldinstantie aan te wijzen;
  • verhelderd is dat de... Lees Meer

Modelverwerkersovereenkomst voor de zorgsector

Actiz, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) hebben in het kader van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een standaard modelverwerkersovereenkomst ontwikkeld. Het model is ontwikkeld in nauwe samenwerking met zorgorganisaties, leveranciers en deskundigen. Om goede zorg te kunnen verlenen, worden in de zorg... Lees Meer

congres De Zorg Brandveilig


Meld u aan voor het congres De Zorg Brandveilig. Op maandag 26 juni organiseert De Zorg Brandveilig een bijzonder congres over risicogestuurde brandveiligheid in de zorg. In vijf parallelsessies en in een expertronde met exposanten komen alle facetten van een risicogestuurde aanpak aan bod. Iedereen die werkzaam is in de... Lees Meer