Nieuws

Femke Halsema legt voorzitterschap neer

BoZ feliciteert Femke Halsema met haar voordracht voor het burgermeesterschap van Amsterdam! Femke heeft in verband daarmee haar voorzitterschap van VGN en BoZ neergelegd. Het voorzitterschap van de BoZ wordt voorlopig waargenomen door Jacobine Geel. Lees Meer

Nieuwe wet mist aansluiting op de gewenste ontwikkeling van medezeggenschap

  De brancheorganisaties in de zorg – ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN – hebben stevige kritiek op het Wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). Zorgorganisaties zetten in op een werkbare en werkzame medezeggenschap. De bedoeling van de medezeggenschap staat daarbij centraal en regelgeving zou ruimte moeten bieden aan nieuwe... Lees Meer

BIG II moet de dagelijkse zorgpraktijk als vertrekpunt nemen

Hbo-opgeleide en mbo-opgeleide verpleegkundigen moeten van begin af aan qua inhoud en niveau goed gepositioneerd worden. Maak meteen duidelijk wat het onderscheid is tussen de mbo- en de hbo-verpleegkundige en aan welke eisen beide groepen moeten voldoen. BIG II In de toekomst zal een duidelijker onderscheid gemaakt kunnen worden tussen mbo- en... Lees Meer

Femke Halsema nieuwe voorzitter BoZ

Femke Halsema is sinds 1 januari 2018 de nieuwe voorzitter van de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ). De BoZ is het samenwerkingsverband van ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN. Het voorzitterschap van de BoZ wordt afwisselend vervuld door de voorzitters van een van de aangesloten brancheorganisaties. Femke Halsema is tevens voorzitter... Lees Meer

Actualisering model klokkenluidersregeling

Het model klokkenluidersregeling is geactualiseerd. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het model van juli 2017 zijn:
  • veel explicieter is in de toelichting aangegeven dat de instelling de keuze heeft om (naast de vertrouwenspersoon) ‘iedere leidinggevende’ of alleen de raad van bestuur als meldinstantie aan te wijzen;
  • verhelderd is dat de... Lees Meer

Modelverwerkersovereenkomst voor de zorgsector

Actiz, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) hebben in het kader van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een standaard modelverwerkersovereenkomst ontwikkeld. Het model is ontwikkeld in nauwe samenwerking met zorgorganisaties, leveranciers en deskundigen. Om goede zorg te kunnen verlenen, worden in de zorg... Lees Meer

congres De Zorg Brandveilig


Meld u aan voor het congres De Zorg Brandveilig. Op maandag 26 juni organiseert De Zorg Brandveilig een bijzonder congres over risicogestuurde brandveiligheid in de zorg. In vijf parallelsessies en in een expertronde met exposanten komen alle facetten van een risicogestuurde aanpak aan bod. Iedereen die werkzaam is in de... Lees Meer

Edith Hooge voorzitter BoZ Governance innovatie- en adviescommissie

Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Governancecode Zorg 2017 van kracht. Bij het vaststellen van de code hebben de brancheorganisaties in de zorg afgesproken dat er een Governance innovatie- en adviescommissie zal worden geïnstalleerd. Deze commissie kan adviseren over algemene governancevraagstukken en thematisch onderzoek doen naar de ontwikkeling van... Lees Meer

Reactie BoZ op amendement over aansprakelijkheid in de bouw

De brancheorganisaties in de zorg hebben met samen met Aedes, Federatie Opvang, RIBW Alliantie, PO-raad en VO-raad gereageerd op een amendement van het CDA op het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen Dit wetsvoorstel voorziet o.a. in een herziening van de aansprakelijkheid in de bouw. De BoZ steunt de voorgestelde wijzigingen, die voorzien in een... Lees Meer

Symposium Governancecode Zorg 2017

Donderdagmiddag 16 maart vindt een  Symposium over de Governancecode Zorg 2017 plaats. Sinds 1 januari is de nieuwe Governancecode Zorg 2017 van kracht. De nieuwe code bevat zeven principes en is een dynamisch document, waarin gedrag en cultuur nu meer centraal staan. Alle bestuurders en toezichthouders in iedere sector van de... Lees Meer