Nieuws

Mirella Minkman voorzitter Governance innovatie- en adviescommissie

Mirella Minkman is door het bestuur van de BoZ benoemd tot onafhankelijk voorzitter van de BoZ Governance innovatie- en adviescommissie (IAC) Mirella Minkman was al vanaf medio 2017 lid van de IAC, namens de NVTZ. Nadat Edith Hooge op 1 januari 2019 haar voorzitterschap van de IAC beëindigde, heeft Mirella Minkman... Lees Meer

Introductie regieverpleegkundige levert bijdrage aan betere zorg

De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) zijn tevreden met het voorstel van het ministerie van VWS voor een overgangsregeling voor verpleegkundigen. De BoZ is verheugd dat nu voortvarend invulling gegeven kan worden aan de functiedifferentiatie van verpleegkundigen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt naar verpleegkundigen met een mbo- of... Lees Meer

Minister praat BoZ-partijen bij over overgangsregeling wet BIG II

De werkgeversorganisaties in de zorg, verenigd in de BoZ, zijn op 24 april door minister Bruno Bruins (Medische zorg) bijgepraat over de stand van zaken rond de overgangsregeling voor het nieuwe beroep van regieverpleegkundige. Aanleiding van dit overleg was een advies van een technische commissie over hoe de overgangsregeling voor... Lees Meer

Integer bestuur hoog in vaandel bij Brancheorganisaties Zorg (BoZ)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben laten weten de integriteit en professionaliteit van de bedrijfsvoering in de zorgsector te willen versterken. De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) stellen dat goed bestuur en toezicht belangrijke voorwaarden zijn voor goede zorg. De Governancecode Zorg is een... Lees Meer

Akkoord aansluitovereenkomst

BoZ en VECOZO hebben de afgelopen maanden overleg gevoerd over de voorstellen tot wijziging van de aansluitovereenkomst tussen zorgaanbieders en VECOZO. Inmiddels hebben de besprekingen met VECOZO geleid tot overeenstemming over verbeteringen in de aansluitovereenkomst, met name op het gebied van opzegging, tarieven en aansprakelijkheid. VECOZO zal aangesloten zorgaanbieders vanaf... Lees Meer

Nieuwe WMCZ onevenwichtig

Op 12 september debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel dat de huidige Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) vervangt. De BoZ onderschrijft het belang van actualisatie van de Wmcz. Het voorliggende wetsvoorstel biedt meer mogelijkheden dan de huidige wet om medezeggenschap te organiseren op de manier die het beste past bij... Lees Meer

Nog geen overeenstemming tussen VECOZO en BOZ over aansluitovereenkomst

De afgelopen maanden hebben ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), overleg gevoerd met VECOZO over een voorgestelde aansluitovereenkomst. Tot op heden heeft dit overleg niet tot overeenstemming geleid. VECOZO beheert de digitale omgeving waarin zorgpartijen gegevens uitwisselen. De brancheorganisaties zijn van oordeel dat de... Lees Meer

Femke Halsema legt voorzitterschap neer

BoZ feliciteert Femke Halsema met haar voordracht voor het burgermeesterschap van Amsterdam! Femke heeft in verband daarmee haar voorzitterschap van VGN en BoZ neergelegd. Het voorzitterschap van de BoZ wordt voorlopig waargenomen door Jacobine Geel. Lees Meer

Nieuwe wet mist aansluiting op de gewenste ontwikkeling van medezeggenschap

  De brancheorganisaties in de zorg – ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN – hebben stevige kritiek op het Wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). Zorgorganisaties zetten in op een werkbare en werkzame medezeggenschap. De bedoeling van de medezeggenschap staat daarbij centraal en regelgeving zou ruimte moeten bieden aan nieuwe... Lees Meer

BIG II moet de dagelijkse zorgpraktijk als vertrekpunt nemen

Hbo-opgeleide en mbo-opgeleide verpleegkundigen moeten van begin af aan qua inhoud en niveau goed gepositioneerd worden. Maak meteen duidelijk wat het onderscheid is tussen de mbo- en de hbo-verpleegkundige en aan welke eisen beide groepen moeten voldoen. BIG II In de toekomst zal een duidelijker onderscheid gemaakt kunnen worden tussen mbo- en... Lees Meer