BoZ richting Kamerdebat: extra geld voor arbeidsvoorwaarden

BoZ richting Kamerdebat: extra geld voor arbeidsvoorwaarden

ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en VGN, verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) pleiten ervoor om extra geld voor arbeidsvoorwaarden in de zorg beschikbaar te stellen. Dat doen de werkgeversorganisaties richting het commissiedebat over het arbeidsmarktbeleid in de zorg op 6 maart. De koepels roepen Kamerleden op om gevolg te geven aan een eerder verschenen SER-advies om de loonkloof te dichten van specifieke groepen zorgprofessionals en medewerkers die onder marktniveau worden beloond.

 

Ook vraagt de BoZ in haar brief aandacht voor een kostendekkende vergoeding van regulier en strategisch opleiden binnen de zorg en het wegnemen van belemmeringen voor regionaal werkgeverschap en het delen van personeel. Daarvoor is nodig dat wet- en regelgeving samenwerking tussen zorgorganisaties stimuleert in plaats van tegenwerkt. De BoZ is van mening dat er onvoldoende vordering wordt gemaakt met de uitwerking van eerdere afspraken hierover in het licht van de arbeidsmarktproblemen.

 

Lees hier de brief aan de vaste kamercommissie voor VWS d.d. 1 maart 2024
Lees hier bijlage 1: inbreng van werknemers- en werkgeversorganisaties voor het AO Arbeidsmarktbeleid in de zorg d.d. 21 juni 2022
Lees hier de brief van de BoZ aan de informateur d.d. 25 januari 2024