bestuur

Het bestuur van de vereniging BoZ wordt gevormd door de voorzitters van de vijf aangesloten brancheorganisaties.
Per 1 januari 2018 zijn dat de volgende personen:

  • De heer H.G.J. Kamp, voorzitter ActiZ
  • Mevrouw drs. J.D.C. Geel, voorzitter GGZ Nederland
  • De heer prof. dr. E.J. Kuipers, voorzitter NFU
  • Mevrouw mr. Y.C.M.Th. van Rooy, voorzitter NVZ
  • voorzitter VGN, vacature

Het voorzitterschap van de BoZ wordt afwisselend vervuld door de voorzitters van een van de aangesloten brancheorganisaties.