bestuur

Het bestuur van de vereniging BoZ wordt gevormd door de voorzitters van de vijf aangesloten brancheorganisaties.
Per 1 januari 2018 zijn dat de volgende personen:

  • De heer H.G.J. Kamp, voorzitter ActiZ
  • Mevrouw drs. J.D.C. Geel, voorzitter GGZ Nederland
  • De heer prof. dr. E.J. Kuipers, voorzitter NFU
  • Mevrouw mr. Y.C.M.Th. van Rooy, voorzitter NVZ
  • Mevrouw G. Prins, vicevoorzitter VGN

Het voorzitterschap van de BoZ wordt afwisselend vervuld door de voorzitters van een van de aangesloten brancheorganisaties. Mevrouw drs. J.D.C. Geel is waarnemend voorzitter van de BoZ.