bestuur

Het bestuur van de vereniging BoZ wordt gevormd door de voorzitters van de vijf aangesloten brancheorganisaties.
Per 1 december 2018 zijn dat de volgende personen:

  • De heer H.G.J. Kamp, voorzitter ActiZ
  • Mevrouw drs. J.D.C. Geel, voorzitter GGZ Nederland
  • De heer prof. dr. W.J.M. Spaan, voorzitter NFU
  • De heer drs. A.P.W. Melkert, voorzitter NVZ
  • De heer B. van der Ham, voorzitter VGN

Het voorzitterschap van de BoZ wordt afwisselend vervuld door de voorzitters van een van de aangesloten brancheorganisaties. Mevrouw drs. J.D.C. Geel is waarnemend voorzitter van de BoZ.