bestuur

Het bestuur van de vereniging BoZ wordt gevormd door de voorzitters van de vijf aangesloten brancheorganisaties.
Per 1 september 2016 zijn dat de volgende personen:

  • De heer prof. dr. A.P.W.P. van Montfort, voorzitter ActiZ
  • Mevrouw drs. J.D.C. Geel, voorzitter GGZ Nederland
  • De heer prof. dr. E.J. Kuipers, voorzitter NFU
  • Mevrouw mr. Y.C.M.Th. van Rooy, voorzitter NVZ
  • Mevrouw drs. F. Halsema, voorzitter VGN

Het voorzitterschap van de BoZ wordt afwisselend vervuld door de voorzitters van een van de aangesloten brancheorganisaties.
Mevrouw Y.C.M.Th. van Rooy, voorzitter NVZ, is per 1 januari 2016 voorzitter van de BoZ.

y-van-rooy
Y.C.M.Th. van Rooy