bestuur

Het bestuur van de vereniging BoZ wordt gevormd door de voorzitters van de vijf aangesloten brancheorganisaties.
Per 1 januari 2022 zijn dat de volgende personen:

  • Mevrouw drs. A. Westerlaken, voorzitter ActiZ
  • Mevrouw drs. G.R. Peetoom, voorzitter de Nederlandse ggz
  • Mevrouw dr. B.E. Lahuis, voorzitter NFU
  • De heer drs. A.P.W. Melkert, voorzitter NVZ
  • De heer B. van der Ham, voorzitter VGN

Het voorzitterschap van de BoZ wordt afwisselend vervuld door de voorzitters van een van de aangesloten brancheorganisaties. Mevrouw drs. A. Westerlaken is per 1-1-2024 voorzitter van de BoZ.