Leden

ActiZ organisatie van zorgondernemers
Postbus 9696, 3506 GR UTRECHT / Tel: 030 – 273 93 93
Voorzitter: de heer H.G.J. Kamp / Tel: 030 – 273 94 99
Directeur: de heer drs. W.B.J. van Soest / Tel: 030 – 273 94 80

GGZ Nederland
Postbus 830, 3800 AV AMERSFOORT / Tel: 033 – 460 89 00
Voorzitter: mevrouw drs. J.D.C. Geel / Tel: 033 – 460 89 10
Directeur: mevrouw drs. V.J.W.C. Esman-Peeters /  Tel: 033 – 460 89 07

NFU, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
Postbus 9696, 3506 GR UTRECHT / Tel: 030 – 273 98 80
Voorzitter : de heer prof. dr. W.J.M. Spaan / Tel: 030 – 273 96 41
Directeur : de heer mr. J.A.M. Landman / Tel: 030 – 273 96 41

NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Postbus 9696, 3506 GR UTRECHT Tel: 030 – 273 98 83
Voorzitter: de heer drs. A.P.W. Melkert / Tel: 030 – 273 95 57
Directeur : de heer drs. S. Gerritsen / Tel: 030 – 273 94 51

VGN, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
Postbus 413, 3500 AK UTRECHT / Tel: 030 – 273 96 74
Voorzitter: mevrouw G. Prins (waarnemend)/ Tel: 030 – 273 96 72
Directeur: de heer drs. F.B.T. Bluiminck / Tel: 030 – 273 96 74