Leden

ActiZ organisatie van zorgondernemers
Postbus 9696, 3506 GR UTRECHT / Tel: 085 – 077 2000
Voorzitter: mevrouw A. Westerlaken / Tel: 06 – 1169 6057
Directeur: de heer drs. W.B.J. van Soest / Tel: 085 – 077 2063

de Nederlandse ggz
Postbus 830, 3800 AV AMERSFOORT / Tel: 033 – 460 8900
Voorzitter: mevrouw drs. G.R. Peetoom / Tel: 033 – 460 8947
Directeur: mevrouw M.C.M. Verbeek (a.i.)/  Tel: 033 – 460 8980

NFU, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
Postbus 9696, 3506 GR UTRECHT / Tel: 030 – 273 9880
Voorzitter : mevrouw dr. B.E. Lahuis / Tel: 030 – 273 9631
Directeur : mevrouw dr. M. Schmidt / Tel: 030 – 273 9631

NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Postbus 434, 3500 AK UTRECHT Tel: 030 273 9883
Voorzitter: de heer drs. A.P.W. Melkert / Tel: 06 83 15 12 19
Directeur : mevrouw drs. V.J.C.W. Esman-Peeters / Tel: 06 83 15 12 19

VGN, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
Postbus 413, 3500 AK UTRECHT / Tel: 030 – 273 9300
Voorzitter: de heer B. van der Ham/ Tel: 030 – 273 9785
Directeur: de heer drs. Th.W. van Uum / Tel: 030 – 273 9743