Leden

ActiZ organisatie van zorgondernemers
Postbus 9696, 3506 GR UTRECHT / Tel: 085 – 077 2000
Voorzitter: mevrouw A. Westerlaken
Directeur: de heer drs. W.B.J. van Soest

de Nederlandse ggz
Postbus 830, 3800 AV AMERSFOORT / Tel: 033 – 460 8900
Voorzitter: mevrouw drs. G.R. Peetoom
Directeur: de heer J. Pepers

NFU, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
Postbus 9696, 3506 GR UTRECHT / Tel: 030 – 273 9880
Voorzitter : mevrouw dr. H.J.M.M. Mertens
Directeur : mevrouw dr. M. Schmidt

NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Postbus 434, 3500 AK UTRECHT / Tel: 030 273 9883
Voorzitter: de heer drs. A.P.W. Melkert
Directeur : mevrouw drs. V.J.C.W. Esman-Peeters

VGN, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
Postbus 413, 3500 AK UTRECHT / Tel: 030 – 273 9300
Voorzitter: de heer B. van der Ham
Directeur: de heer drs. Th.W. van Uum