Leden

ActiZ organisatie van zorgondernemers
Postbus 9696, 3506 GR UTRECHT / Tel: 085 – 077 2000
Voorzitter: vacature
Directeur: de heer drs. W.B.J. van Soest / Tel: 085 – 077 2048

de Nederlandse ggz
Postbus 830, 3800 AV AMERSFOORT / Tel: 033 – 460 8900
Voorzitter: mevrouw drs. G.R. Peetoom / Tel: 033 – 460 8997
Directeur: mevrouw drs. V.J.W.C. Esman-Peeters /  Tel: 033 – 460 8997

NFU, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
Postbus 9696, 3506 GR UTRECHT / Tel: 030 – 273 9880
Voorzitter : mevrouw prof. dr. M.M.E.  Schneider / Tel: 030 – 273 9631
Directeur : de heer mr. J.A.M. Landman / Tel: 030 – 273 9631

NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Postbus 9696, 3506 GR UTRECHT Tel: 030 273 9883
Voorzitter: de heer drs. A.P.W. Melkert / Tel: 06 2507 2012
Directeur : de heer drs. S. Gerritsen / Tel: 06 2507 2012

VGN, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
Postbus 413, 3500 AK UTRECHT / Tel: 030 – 273 9300
Voorzitter: de heer B. van der Ham/ Tel: 030 – 273 9785
Directeur: de heer drs. F.B.T. Bluiminck / Tel: 030 – 273 9743