Auteur: Marianne Vos

‘BoZ: Kamer blijf Integraal Zorgakkoord volop steunen’

De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) doen een dringend beroep op de Tweede Kamer om de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord (IZA) volop te blijven steunen. De integrale uitvoering van het IZA is volgens de BoZ nodig om alle uitdagingen waar de zorg in Nederland voor staat aan te kunnen.

 

De aanpak van de arbeidsmarktproblematiek en het oplossen van het vraagstuk van de toenemende zorgvraag mogen niet worden stilgezet, stelt de BoZ. De uitvoering van de hervormingsagenda over verbeteringen in de jeugdzorg, de WOZO beweging in de langdurige zorg en de toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking moeten doorgang kunnen vinden. Teveel mensen die in de knel zitten kunnen niet langer op zorg wachten, aldus de BoZ.

 

In het IZA werken alle zorgpartijen samen en de BoZ vraagt dat ook van de politiek. Om de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen in Nederland vraagt de BoZ aan de Tweede Kamer om geen vertraging te laten ontstaan in de uitvoering van het IZA door hiermee verbonden wetgeving niet controversieel te verklaren en financiële knelpunten te helpen oplossen. Alleen als we samen echt de schouders onder deze grote opgave zetten, kunnen we zorg voor iedereen in Nederland, platteland of stad, arm of rijk, beschikbaar houden in de toekomst.

 

De komende tijd heeft de Kamer kansen om door te pakken en verdere afspraken te maken over de benodigde randvoorwaarden die samengaan met de hoognodige transities in de zorg. Aanvullend zijn investeringen nodig voor de uitvoering van het SER-advies (Aan de slag voor de zorg) en de verduurzamingsopgave.

 

De BoZ is het samenwerkingsverband van Actiz, NFU, NVZ, de Nederlandse ggz en VGN.