Categorie: Uncategorized

‘BoZ: Kamer blijf Integraal Zorgakkoord volop steunen’

De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) doen een dringend beroep op de Tweede Kamer om de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord (IZA) volop te blijven steunen. De integrale uitvoering van het IZA is volgens de BoZ nodig om alle uitdagingen waar de zorg in Nederland voor staat aan te kunnen.

 

De aanpak van de arbeidsmarktproblematiek en het oplossen van het vraagstuk van de toenemende zorgvraag mogen niet worden stilgezet, stelt de BoZ. De uitvoering van de hervormingsagenda over verbeteringen in de jeugdzorg, de WOZO beweging in de langdurige zorg en de toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking moeten doorgang kunnen vinden. Teveel mensen die in de knel zitten kunnen niet langer op zorg wachten, aldus de BoZ.

 

In het IZA werken alle zorgpartijen samen en de BoZ vraagt dat ook van de politiek. Om de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen in Nederland vraagt de BoZ aan de Tweede Kamer om geen vertraging te laten ontstaan in de uitvoering van het IZA door hiermee verbonden wetgeving niet controversieel te verklaren en financiële knelpunten te helpen oplossen. Alleen als we samen echt de schouders onder deze grote opgave zetten, kunnen we zorg voor iedereen in Nederland, platteland of stad, arm of rijk, beschikbaar houden in de toekomst.

 

De komende tijd heeft de Kamer kansen om door te pakken en verdere afspraken te maken over de benodigde randvoorwaarden die samengaan met de hoognodige transities in de zorg. Aanvullend zijn investeringen nodig voor de uitvoering van het SER-advies (Aan de slag voor de zorg) en de verduurzamingsopgave.

 

De BoZ is het samenwerkingsverband van Actiz, NFU, NVZ, de Nederlandse ggz en VGN.

Boris van der Ham nieuwe voorzitter BoZ

Boris van der Ham, is sinds 1 januari 2020 de nieuwe voorzitter van de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ).
De BoZ is het samenwerkingsverband van ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN. Het voorzitterschap van de BoZ wordt afwisselend vervuld door de voorzitters van een van de aangesloten brancheorganisaties. Boris van der Ham is tevens voorzitter van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Hij is de opvolger van Jacobine Geel, die als voorzitter van GGZ Nederland het afgelopen jaar als interim voorzitter deze functie heeft vervuld.

Boris van der Ham is hiernaast bestuurder in het bedrijfsleven, cultuur en de media. Hij is bovendien schrijver, acteur en voorzitter van het Humanistisch Verbond.

Mirella Minkman voorzitter Governance innovatie- en adviescommissie

Mirella Minkman is door het bestuur van de BoZ benoemd tot onafhankelijk voorzitter van de BoZ Governance innovatie- en adviescommissie (IAC)

Mirella Minkman was al vanaf medio 2017 lid van de IAC, namens de NVTZ. Nadat Edith Hooge op 1 januari 2019 haar voorzitterschap van de IAC beëindigde, heeft Mirella Minkman haar eerst tijdelijk vervangen.

De NVTZ is om nieuwe voordracht gevraagd voor de vrijgekomen zetel in de commissie.

Prof. dr. Mirella Minkman is bijzonder hoogleraar Innovatie van organisatie en governance van langdurende Integrale Zorg (leerstoel Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg) aan Tilburg University, TIAS School for Business and Society. Daarnaast werkt zij bij Vilans als directeur Onderzoek en Innovatie en vanaf 1 september 2019 als lid van de raad van bestuur.

Sinds 1 januari 2017 is de Governancecode Zorg 2017 van kracht. Met deze code werd ook de IAC geïntroduceerd. In juni 2017 werden de voorgedragen leden benoemd. Deze commissie kan adviseren over algemene governancevraagstukken, thematisch onderzoek (laten) doen naar de ontwikkeling van de governance in de zorg en het op basis daarvan geven van adviezen aan de BoZ over de verdere ontwikkeling van de Governancecode Zorg.