Mirella Minkman voorzitter Governance innovatie- en adviescommissie

Mirella Minkman voorzitter Governance innovatie- en adviescommissie

Mirella Minkman is door het bestuur van de BoZ benoemd tot onafhankelijk voorzitter van de BoZ Governance innovatie- en adviescommissie (IAC)

Mirella Minkman was al vanaf medio 2017 lid van de IAC, namens de NVTZ. Nadat Edith Hooge op 1 januari 2019 haar voorzitterschap van de IAC beëindigde, heeft Mirella Minkman haar eerst tijdelijk vervangen.

De NVTZ is om nieuwe voordracht gevraagd voor de vrijgekomen zetel in de commissie.

Prof. dr. Mirella Minkman is bijzonder hoogleraar Innovatie van organisatie en governance van langdurende Integrale Zorg (leerstoel Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg) aan Tilburg University, TIAS School for Business and Society. Daarnaast werkt zij bij Vilans als directeur Onderzoek en Innovatie en vanaf 1 september 2019 als lid van de raad van bestuur.

Sinds 1 januari 2017 is de Governancecode Zorg 2017 van kracht. Met deze code werd ook de IAC geïntroduceerd. In juni 2017 werden de voorgedragen leden benoemd. Deze commissie kan adviseren over algemene governancevraagstukken, thematisch onderzoek (laten) doen naar de ontwikkeling van de governance in de zorg en het op basis daarvan geven van adviezen aan de BoZ over de verdere ontwikkeling van de Governancecode Zorg.