Aafke Zwart coördinator duurzaamheid BoZ

Aafke Zwart coördinator duurzaamheid BoZ

Aafke Zwart is per 1 december 2023 gestart in de nieuwe functie van coördinator duurzaamheid bij de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ). In de BoZ werken ActiZ, de Nederlandse GGZ, NFU, NVZ en de VGN samen, met als doel gezamenlijke belangen te behartigen, beleid af te stemmen en informatie uit te wisselen.

Duurzaamheid in de zorg een paradox
De klimaatcrisis is een grote bedreiging voor de volksgezondheid. Klimaatverandering en milieuverontreiniging leiden tot steeds meer en andersoortige zorgvragen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld infectieziekten en hittestress. In Nederland is de zorgsector verantwoordelijk voor 7% van de uitstoot van broeikasgassen, 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik. Met het leveren van zorg draagt de sector dus bij aan de klimaatcrisis. Het is deze paradox die we in de zorg samen willen en gaan doorbreken.

Samen werken aan Duurzame Zorg
Aafke Zwart gelooft sterk in samenwerking als katalysator voor duurzaamheid, zowel voor passende zorg als een gezonde leefomgeving. ‘In mijn rol als coördinator van de brancheorganisaties voor de uitvoeringsagenda Green Deal ‘Samen werken aan Duurzame Zorg’, zie ik duurzaamheid én samenwerken als voorwaarden voor een toekomstbestendige inrichting van de zorg. Met als doel een zorgsector met positieve impact op mens, maatschappij en milieu.’

Duurzame initiatieven samen verder brengen
De brancheorganisaties in de zorg hebben een uitvoeringsagenda opgesteld om de doelen van de Green Deal Duurzame Zorg te realiseren. Aafke Zwart: ‘In de eerste maanden wil ik me in het bijzonder richten op het verbinden van duurzame initiatiefnemers en onderzoekers binnen de verschillende brancheorganisaties én daarbuiten. Er zijn zoveel impactvolle duurzame initiatieven; die moeten we waar mogelijk opschalen om de zorg duurzamer te maken én betaalbaar te houden. Deze synergie zal het mogelijk maken om de uitvoeringsagenda samen efficiënter te realiseren. Zó bundelen we onze krachten en kwaliteiten. Een andere belangrijke pijler in de eerste maanden is om duurzaamheid op meer bestuurlijke tafels te krijgen. Het integreren van duurzaamheid in de strategie en het beleid van zorgorganisaties is randvoorwaardelijk voor toekomstbestendige zorg. Alleen samen bereiken we een toekomstbestendige zorgsector én een gezonder Nederland.’