Brancheorganisaties Zorg
X

Governancecode 

Ontwikkeling nieuwe Governancecode 2017

Er wordt gewerkt aan een nieuwe zorgbrede governancecode.
Lees hier meer.

Zorgbrede Governancecode 2010

De brancheorganisaties in de zorg ActiZ, GGZ Nederland, NVZ en VGN  hebben de verantwoordelijkheid genomen om zelf regels op te stellen voor goed bestuur en toezicht voor zorginstellingen. Deze regels zijn vastgelegd in de Zorgbrede Governancecode. Naleving van deze code geldt als lidmaatschapsverplichting voor de aangesloten brancheorganisaties.

Download de Zorgbrede Governancecode 2010

Governancecommissie Gezondheidszorg

Belanghebbenden die vinden dat een zorgonderneming de governancecode niet goed naleeft, kunnen terecht bij de Governancecommissie gezondheidszorg. Deze onafhankelijke commissie stelt vast of de governancecode wel of niet geschonden is en zo ja in welke mate. De betrokken branchevereniging kan sancties opleggen.

Zie ook nieuwsberichten van 7 december 2009 en 11 januari 2010, alsmede informatie over de klokkenluidersregeling.


ActiZ, organisatie van zorgondernemers GGZ Nederland Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland