Categorie: wet- en regelgeving

Wetsvoorstel zorgspecifieke fusietoets roept vragen op

 

Op 12 juli 2012 is de Vaste Kamercommissie van VWS in de gelegenheid vragen in te brengen over het wetsvoorstel voor de zorgspecifieke fusietoets.
Op 1 september 2011 stuurde de BoZ al een brief aan de Kamer over het aanscherpen van het toezicht op fusies tussen zorginstellingen en de voorgenomen uitbreiding van de bevoegdheden van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om instellingen op basis van kwaliteitsoverwegingen te kunnen opsplitsen. De BoZ sprak zijn zorgen uit over het gebrek aan meerwaarde van deze zorgspecifieke fusietoets. De opsplitsingsbevoegdheid van de IGZ leek de BoZ in de praktijk niet uitvoerbaar. Nu de beleidsvoornemens van de bewindslieden van VWS in wetsvoorstellen zijn omgezet, levert dit veel vragen op. De BoZ heeft de Vaste Kamercommissie een brief gestuurd met het voorstel deze vragen te betrekken bij de bespreking van het wetsvoorstel.

 

Download de brief aan de Vaste Kamercommissie van VWS d.d. 9 juli 2012

Kabinetsplannen fusietoets schieten door

 

De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) heeft in een brief aan de Tweede Kamer zijn zorgen uitgesproken over de kabinetsplannen over fusies in de zorg.

Het gaat hierbij om het aanscherpen van het toezicht op fusies tussen zorginstellingen en de voorgenomen uitbreiding van de bevoegdheden van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Volgens BoZ zou de regering er beter aan doen eerst de resultaten van de verbeterde betrokkenheid van cliëntenraden en het nieuwe toezichtkader over bestuurlijke verantwoordelijkheid van de IGZ af te wachten.Ook de plannen om integratie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders tegen te gaan stuiten op bezwaren. De BoZ stelt dat een dergelijk verbod niet noodzakelijk is, omdat er minder vergaande instrumenten beschikbaar zijn om de publieke belangen te waarborgen. Continue reading “Kabinetsplannen fusietoets schieten door”

Zorgbranches: nieuwe bouwregels kosten miljard

‘Nauwelijks bijdrage aan verhoging brandveiligheid’

Het Bouwbesluit 2012 leidt voor zorginstellingen tot grote financiële en organisatorische consequenties. Als het ontwerpbesluit doorgang vindt, betekent het dat de zorgsector voor ongeveer € 1 miljard moet gaan investeren. Dat is exclusief omzetverlies tijdens eventuele bouwwerkzaamheden, hogere onderhoudskosten en kosten voor periodieke vervanging. Dat schrijft Brancheorganisaties Zorg (BoZ) aan de Tweede Kamer. Zij baseert zich op schattingen van TNO centrum Zorg en Bouw, dat de gevolgen voor de zorg van het voorgenomen kabinetsbesluit heeft beoordeeld.
Continue reading “Zorgbranches: nieuwe bouwregels kosten miljard”