Kabinetsplannen fusietoets schieten door

Kabinetsplannen fusietoets schieten door

 

De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) heeft in een brief aan de Tweede Kamer zijn zorgen uitgesproken over de kabinetsplannen over fusies in de zorg.

Het gaat hierbij om het aanscherpen van het toezicht op fusies tussen zorginstellingen en de voorgenomen uitbreiding van de bevoegdheden van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Volgens BoZ zou de regering er beter aan doen eerst de resultaten van de verbeterde betrokkenheid van cliëntenraden en het nieuwe toezichtkader over bestuurlijke verantwoordelijkheid van de IGZ af te wachten.Ook de plannen om integratie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders tegen te gaan stuiten op bezwaren. De BoZ stelt dat een dergelijk verbod niet noodzakelijk is, omdat er minder vergaande instrumenten beschikbaar zijn om de publieke belangen te waarborgen.