Wetsvoorstel zorgspecifieke fusietoets roept vragen op

Wetsvoorstel zorgspecifieke fusietoets roept vragen op

 

Op 12 juli 2012 is de Vaste Kamercommissie van VWS in de gelegenheid vragen in te brengen over het wetsvoorstel voor de zorgspecifieke fusietoets.
Op 1 september 2011 stuurde de BoZ al een brief aan de Kamer over het aanscherpen van het toezicht op fusies tussen zorginstellingen en de voorgenomen uitbreiding van de bevoegdheden van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om instellingen op basis van kwaliteitsoverwegingen te kunnen opsplitsen. De BoZ sprak zijn zorgen uit over het gebrek aan meerwaarde van deze zorgspecifieke fusietoets. De opsplitsingsbevoegdheid van de IGZ leek de BoZ in de praktijk niet uitvoerbaar. Nu de beleidsvoornemens van de bewindslieden van VWS in wetsvoorstellen zijn omgezet, levert dit veel vragen op. De BoZ heeft de Vaste Kamercommissie een brief gestuurd met het voorstel deze vragen te betrekken bij de bespreking van het wetsvoorstel.

 

Download de brief aan de Vaste Kamercommissie van VWS d.d. 9 juli 2012