Zorgakkoord biedt zorgsector beter perspectief dan regeerakkoord

Zorgakkoord biedt zorgsector beter perspectief dan regeerakkoord

De Brancheorganisaties in de Zorg, ActiZ, VGN, NVZ, NFU en GGZ Nederland, hebben vandaag een zorgakkoord gesloten met het ministerie van VWS. De brancheorganisaties hebben gezamenlijk gezorgd dat de bezuinigingen op twee cruciale punten zijn aangepast: de voorgestelde nullijn in de zorg is van tafel en er blijft financiële ruimte voor arbeidsvoorwaarden. Dit is een enorme winst voor cliënten en medewerkers, want het verlies aan werkgelegenheid wordt meer dan gehalveerd en de zware zorg voor mensen die dat echt nodig hebben blijft gegarandeerd.

 

De Brancheorganisaties in de Zorg (BOZ) hebben de afgelopen tijd intensief onderhandeld over dit zorgakkoord. Aanleiding was dat het kabinet de partijen in de zorg gevraagd heeft een bijdrage te leveren aan de bezuinigingen uit het regeerakkoord. De brancheor-ganisaties hebben er tijdens deze onderhandelingen op ingezet om de maatregelen van het kabinet voor cliënten en medewerkers te verzachten en om te buigen. Grote winst is dat de nullijn in de zorg hiermee van tafel is en er bij de cao-onderhandelingen financiële ruimte blijft voor werkgevers en werknemers om gezamenlijke afspraken te maken. Daarnaast is overeengekomen dat de zwaardere zorg voor oudere mensen, chronisch zieken en gehandicapten behouden blijft. Juist deze kwetsbare groep mensen mag niet in de kou komen staan door bezuinigingen van het kabinet. In het zorgakkoord is afgesproken om te investeren in het opleidingsniveau van de zorg-professionals in de ziekenhuizen. Van belang voor de arbeidsmarkt is dat de pensioenen van de UMC’s worden ondergebracht bij pensioenfonds Zorg en Welzijn. De bezuinigingen op de jeugd GGZ en de extramuralisering worden verzacht.