Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Op 29 september 2015 vindt de plenaire behandeling plaats van het wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en de VGN, verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) hebben tijdens de schriftelijke fase van de behandeling van het wetsvoorstel verschillende malen de aandacht van de Eerste Kamer gevraagd voor vragen en bedenkingen bij dit het wetsvoorstel. In een brief heeft de BoZ de Eerste Kamerleden verzocht de vragen en bedenkingen te betrekken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel.

Ter volledigheid zijn alle brieven die de brancheorganisaties naar aanleiding van deze wet hebben geschreven bij dit bericht bijgevoegd.


Download de brief d.d. 10.09.15 aan de Eerste Kamer met bijlage
Download de brief d.d. 21.04.15 aan de Eerste Kamer
Download de brief d.d. 19.01.15 aan de Eerste Kamer
Download de consultatiereactie uitvoeringsbesluit Wkkgz d.d. 12.09.14
Download de brief d.d. 04.09.14 aan de Eerste Kamer
Download de brief d.d. 20.09.13 aan de Eerste Kamer
Download de brief d.d. 11.06.13 aan de Tweede Kamer