Keurmerk voor bemiddeling buitenlandse zorgwerknemers

Keurmerk voor bemiddeling buitenlandse zorgwerknemers

Op 24 juni heeft voorzitter Joan Leemhuis-Stout van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) het Keurmerk Bemiddelingsbureaus Buitenlandse Werknemers (KBBW) aangeboden aan minister Klink en staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit keurmerk is bedoeld voor organisaties die op een kwalitatief verantwoorde manier de bemiddeling van buitenlandse werknemers in de zorg regelen.

Veel zorginstellingen gaan de komende jaren in toenemende mate werknemers uit het buitenland aantrekken. Omdat het werven en selecteren van buitenlandse werknemers arbeids- en kennisintensief is, zullen instellingen vaak intermediaire organisaties inschakelen. Deze intermediairs werven en selecteren buitenlandse werknemers, zorgen voor vergunningen en regelen de opvang van de werknemer in de woon- en werkomgeving.

Bonafide
Het KBBW stelt zorginstellingen in staat een bonafide intermediair te kiezen. Het nieuwe keurmerk, dat in samenwerking met TNO Certification is ontwikkeld, geeft aan dat de intermediair bewezen heeft goed te functioneren. Dat geldt niet alleen voor de werving en selectie en het vergunningentraject; het keurmerk geeft ook aan dat intermediairs aandacht schenken aan de Nederlandse taalvaardigheid. Dat is van belang voor een goede communicatie met de cliënt of patiënt. Zorgbranches zullen hun leden adviseren om voor het aantrekken van buitenlandse medewerkers in zee te gaan met intermediairs die over een keurmerk beschikken. Bureaus die in aanmerking willen komen voor het keurmerk, betalen zelf voor de certificering van hun organisatie door TNO Certification.

Initiatief
De NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ), een van de organisaties die lid zijn van de BoZ, heeft het initiatief genomen voor het keurmerk. De andere BoZ-partijen – ActiZ, GGZ Nederland, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) – hebben zich bij het initiatief van de NVZ aangesloten.

Download het keurmerk