Betere brandveiligheid in de zorg door risicogericht werken

Betere brandveiligheid in de zorg door risicogericht werken

Een omslag van regelgericht naar risicogericht werken. Dat is het doel van het landelijk programma ‘Naar een betere brandveiligheid in de zorg’ dat op dit moment ter hand wordt genomen. Om de brandveiligheid te verbeteren, willen zorgorganisaties niet alleen de wettelijke voorschriften volgen, maar vooral ook investeren in een veiligheidscultuur.
Risicogericht werken betekent dat zorgorganisaties aandacht hebben voor zowel de ‘harde’ kant van brandveiligheid – gericht op gebouwen, installaties en procedures – als de ‘zachte’ kant. Hierbij gaat het erom dat medewerkers en cliënten zich bewust zijn van mogelijke risico’s en dat zij hier in de dagelijkse praktijk ook daadwerkelijk naar handelen. Om enkele voorbeelden te noemen: het vrijhouden van mogelijke vluchtroutes en het bespreekbaar maken (en reguleren) van rookgedrag.