Beroep zorgsector tegen NZa gegrond verklaard

Beroep zorgsector tegen NZa gegrond verklaard

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft het beroep dat de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) samen met een negental zorgorganisaties hadden aangetekend tegen een tariefbeschikkingen van de NZa, gegrond verklaard.

De BoZ en de zorgorganisaties hadden bezwaar gemaakt tegen de wijze waarop de indexering van de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling, de zogenaamde ova, in de tarieven was verwerkt. Deze ova-indexering zou in de ogen van de BoZ ten onrechte in twee delen worden verrekend: een voorlopig percentage van 1% in het eerste jaar en de rest pas in het jaar daarop. Dat betekent dat instellingen verhogingen van de arbeidskosten van honderden miljoenen euros tot meer dan 1 miljard euro voor een groot deel moeten voorfinancieren. De kosten daarvan lopen in de tientallen miljoenen euros, afhankelijk van de rente die daarvoor op (extra) leningen betaald moet worden. Dat leidt tot een onnodige lastenverzwaring voor zorginstellingen.