Rookvrije zorg: actualisatie juridisch kader

Rookvrije zorg: actualisatie juridisch kader

Juristen van de Brancheorganisaties in de zorg (BoZ) hebben het juridisch kader rookvrije zorg geactualiseerd. De nieuwe versie treft u bij dit bericht aan.
Met de actualisatie is vooral beoogd de leesbaarheid te vergroten. Deze herziene versie van het juridisch kader rookvrije zorg bevat geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het juridisch kader rookvrije zorg d.d. 7 december 2021. Er zijn tekstuele wijzigingen aangebracht zodat het kader beter leesbaar is en er is een extra paragraaf toegevoegd met jurisprudentie en literatuur.

 

download hier het juridisch kader rookvrije zorg 2024