Reactie BoZ op adviezen stuurgroep V&V 2020

Reactie BoZ op adviezen stuurgroep V&V 2020

De Brancheorganisaties Zorg hebben in een brief aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een reactie gegeven op het advies van de stuurgroep V&V 2020 zoals dat op 8 maart 2012 aan de minister is aangeboden.

ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN hebben op veel elementen uit het advies van de stuurgroep V&V 2020 een gemeenschappelijke visie. Over de BIG-regeling en naamgeving van de MBO-4 zorgprofessional zijn zij nog in overleg. De brancheorganisaties in de zorg pleiten voor een tweejarige onderzoeks- en voorbereidingsfase naar aanleiding van het advies van de stuurgroep V&V 2020.


De resultaten van deze onderzoeks- en voorbereidingsfase zouden moeten uitmonden in een finaal voorstel voor een nieuwe beroepenstructuur V&V die ook is afgestemd met de agogische beroepenstructuur. De voorstellen zouden tevens voorstellen moeten bevatten voor een overgangsregime en andere bijkomende implementatieaspecten.

 

Download de brief van 28 januari 2013 aan de minister van VWS