Nieuwe WMCZ onevenwichtig

Nieuwe WMCZ onevenwichtig

Op 12 september debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel dat de huidige Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) vervangt. De BoZ onderschrijft het belang van actualisatie van de Wmcz.
Het voorliggende wetsvoorstel biedt meer mogelijkheden dan de huidige wet om medezeggenschap te organiseren op de manier die het beste past bij de wensen van de cliënten.  De BoZ constateert echter ook dat het wetsvoorstel onevenwichtigheden kent die kunnen leiden tot onnodige juridisering, onnodige kosten, lange procedures en knelpunten in de verantwoordelijkheidsverdeling.

In een brief aan de Tweede Kamer wordt dit toegelicht.

Zie ook de eerdere berichtgeving hierover.