Edith Hooge voorzitter BoZ Governance innovatie- en adviescommissie

Edith Hooge voorzitter BoZ Governance innovatie- en adviescommissie

Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Governancecode Zorg 2017 van kracht.
Bij het vaststellen van de code hebben de brancheorganisaties in de zorg afgesproken dat er een Governance innovatie- en adviescommissie zal worden geïnstalleerd. Deze commissie kan adviseren over algemene governancevraagstukken en thematisch onderzoek doen naar de ontwikkeling van de governance in de zorg. Edith Hooge is benoemd tot voorzitter van de commissie.

prof. dr. E. Hooge

Prof. dr. Edith Hooge (1967) is vice-decaan en hoogleraar bij TIAS School for Business and Society en bekleedt de leerstoel ‘Boards and Governance in Education’. Zij doet onderzoek naar toezicht, bestuur en verantwoording in onderwijs en andere non-profit sectoren en is ruim vijftien jaar betrokken bij het ontwerpen en onderzoeken van governancecodes.
Naast drie leden die worden voorgedragen door de brancheorganisaties in de zorg worden de NVZD, NVTZ en cliëntenorganisaties uitgenodigd om een voordracht te doen voor de commissie.