Governancecode Zorg 2017 gelanceerd

Governancecode Zorg 2017 gelanceerd

Yvonne van Rooy, voorzitter van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), heeft vandaag de nieuwe Governancecode Zorg 2017 op een feestelijke bijeenkomst aangeboden aan cliëntenorganisaties. De nieuwe code sluit aan op belangrijke ontwikkelingen in de zorgsector en de jongste inzichten op het gebied van governance.

lancering-governancecode-zorg-2017
Lancering van de Governancecode Zorg 2017. Van links naar rechts: Jasper Boele (LSR, landelijk steunpunt (mede)zeggenschap), Marthijn Laterveer (LOC Zeggenschap in zorg), Jacobine Geel (bestuurscommissie Governance), Yvonne van Rooy (BoZ), Dickie van de Kaa (KansPlus), Marika Biacsics (Netwerk Cliëntenraden Zorg)

Goede Zorg

In de nieuwe code staan de bestuurlijke waarborgen voor het bieden van goede zorg aan cliënten centraal. Dit is dan ook de eerste van de zeven principes waaruit de code is opgebouwd. Om de centrale positie van de cliënt te onderstrepen, is de nieuwe code aangeboden aan cliëntenorganisaties.

 

Van afvinken naar aanspreken

De code luidt een nieuwe fase in voor de governance in de zorg. De code laat zien dat zorgaanbieders lessen trekken uit incidenten die zich hebben voorgedaan. De nieuwe code schenkt daarom veel aandacht aan cultuur en gedrag, waarden en normen, medezeggenschap en dialoog. De brancheorganisaties in de zorg zetten met deze code een beweging in gang: van afvinken naar aanspreken. Afvinken leidt tot voldoen aan de regels omwille van die regels, waarbij de bedoeling uit beeld raakt. Deze code zet bijvoorbeeld de doelen van medezeggenschap weer centraal. Jacobine Geel, voorzitter GGZ-Nederland en van de Bestuurscommissie Governance: “Deze nieuwe code ondersteunt zorgorganisaties om de governance zo in te richten dat die daadwerkelijk bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg en het verstevigen van het maatschappelijk vertrouwen. De code stimuleert zorgorganisaties om te investeren in een open cultuur waarin mensen elkaar kunnen en durven aanspreken, ongeacht hiërarchie en professionele status. Goed bestuur en toezicht komen tot stand in dialoog, in een toetsbare opstelling en in moreel leiderschap. Zorgorganisaties willen transparant zijn en verantwoording afleggen. Met deze code gaat dat verder dan alleen ‘pas-toe-of-leg-uit’. Vaak is het beter om te kiezen voor ‘pas-toe-en-leg uit’.

Draagvlak

De code is tot stand gekomen na een zorgvuldig proces waarin dit voorjaar een conceptversie is voorgelegd aan een groot aantal in- en externe partijen en deskundigen. Op basis van vele reacties werd deze consultatieversie grondig aangepast. De leden van ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN omarmen de nieuwe code als lidmaatschapsverplichting en nemen daarmee de verantwoordelijkheid voor het toepassen van de code op zich.

Dynamische code
De code is vanaf 1 januari 2017 van kracht en is vanaf vandaag voor iedereen beschikbaar via www.governancecodezorg.nl. De BoZ zal in 2017 een Governance innovatie- en adviescommissie installeren, samengesteld uit in- en externe deskundigen, die zal bijdragen aan het levend houden en de blijvende vernieuwing van de code.