Governancecommissie Gezondheidszorg

Governancecommissie Gezondheidszorg

Belanghebbenden die vinden dat een zorgorganisatie de governancecode niet goed naleeft, kunnen terecht bij de Governancecommissie gezondheidszorg. Deze onafhankelijke commissie stelt vast of de governancecode wel of niet geschonden is en zo ja in welke mate. De betrokken branchevereniging kan sancties opleggen.