Wetvoorstel BiG II definitief van tafel

Wetvoorstel BiG II definitief van tafel

Minister Bruins heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij het wetsvoorstel voor BiG II intrekt. Op verzoek van minister Bruins van Medische Zorg voerde Alexander Rinnooy Kan als verkenner gesprekken met alle betrokkenen bij het wetsvoorstel BiG-II. Uit de verkenning blijkt dat het draagvlak voor het wetsvoorstel inmiddels zo goed als verdwenen is.

Minister Bruins zal partijen enige tijd bieden om zich te beraden op de adviezen van Rinnooy Kan en hen daarna uitnodigen voor een gezamenlijk gesprek, om te bezien of en hoe een vervolgproces tot stand kan komen.

De Brancheorganisaties  zorg (BoZ) vinden het belangrijk dat de grote onrust die door het wetsvoorstel en bijbehorende overgangsregeling was ontstaan, nu kan worden  weggenomen en dat een nieuwe start kan worden gemaakt. De brancheorganisaties zullen zich eerst met hun leden beraden op de adviezen van de heer Rinnooy Kan en gaan op basis daarvan in op de uitnodiging van de minister voor een vervolggesprek.

Klik hier voor de inbreng van de BoZ in het gesprek met Rinnooy Kan.