Uitnodiging Expertmeeting informatieveilig gedrag in de zorg

Uitnodiging Expertmeeting informatieveilig gedrag in de zorg

Nederland is een van de meest gedigitaliseerde landen ter wereld. Digitalisering dringt door in alle facetten van onze maatschappij en speelt een steeds belangrijkere rol in het dagelijks leven, zo ook in de zorgsector. Informatieveiligheid is een randvoorwaarde voor goede en betrouwbare zorgverlening. Informatieveiligheid in de zorg krijgt daarom steeds nadrukkelijker de aandacht. Er is een transformatie gaande met digitaliseren, extramuralisatie en ketensamenwerking in het zorgproces. Bij verdergaande digitalisering is het goed organiseren van informatieveiligheid noodzakelijk. Dit gebeurt in een tijd van krapte op de arbeidsmarkt en stijgende zorguitgaven. Uitdagingen te over binnen zorgorganisaties, prioriteiten stellen is noodzakelijk.

 

Informatieveiligheid kan niet zonder veilig en bewust gedrag van zorgprofessionals, bestuurders, managers en ICT-professionals. Het project Informatieveilig gedrag in de zorg wil zorgorganisaties ondersteunen met onder meer kennis over en ervaring met effectieve interventies om het informatieveilig gedrag van de zorgverlener te verbeteren.

Het project wordt uitgevoerd door de Brancheorganisaties Zorg in samenwerking met ICTU en gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

 

Er is gestart met een brede inventarisatie van interventies om informatie(on)veilig gedrag te beïnvloeden. Daarnaast zijn er workshops georganiseerd waarin de zorgbranches zijn gevraagd hun grootste uitdagingen als het gaat om informatieveiligheid en informatie(on)veilig gedrag op te schrijven. En wat ze vervolgens gedaan hebben om dit gedrag te veranderen en of dit ook heeft gewerkt. Op deze manier is een beeld verkregen van de verschillende uitdagingen en interventies die er zijn bij de zorgbranches en of deze interventies ook daadwerkelijk hebben geleid tot een verandering in gedrag.

 

Uitnodiging experts

Om onze inventarisatie te voorzien van feedback en om deze compleet te maken toetsen we deze graag bij u als deskundige op het gebied van informatieveiligheid en informatieveilig gedrag.  Wij laten onze opbrengsten zien en staan open voor aanvullingen en verbeteringen.

 

Wanneer:       10 december 2019

Tijd:                 13.30 – 16.30 uur

Waar:             Oudlaan 4 Utrecht

Aanmelden:   anuskha.soerahi@ictu.nl, met de volgende gegevens:

• Uw naam
• Organisatie waarvoor u werkzaam bent
• Nadere toelichting over uw deskundigheid op dit gebied. Uw functie kan daarvoor voldoende zijn, maar indien dat niet vanzelf spreekt graag enige toelichting, zodat wij zien wat voor deskundigheid wij kunnen verwachten.