Symposium Governancecode Zorg 2017

Symposium Governancecode Zorg 2017

Donderdagmiddag 16 maart vindt een  Symposium over de Governancecode Zorg 2017 plaats.

Sinds 1 januari is de nieuwe Governancecode Zorg 2017 van kracht. De nieuwe code bevat zeven principes en is een dynamisch document, waarin gedrag en cultuur nu meer centraal staan. Alle bestuurders en toezichthouders in iedere sector van de zorg hebben met de nieuwe code te maken, zowel binnen de eigen organisatie als in relatie tot stakeholders van buiten de eigen instelling.

Dat roept vragen op als:
• In welk maatschappelijk krachtenveld opereert de nieuwe governancecode?
• Wat betekent de nieuwe code voor mij als bestuurder of toezichthouder in de dagelijkse praktijk?
• Hoe verhoudt de nieuwe code zich tot het externe toezicht van NZa en IGZ?

Deze en andere vragen staan centraal op het symposium Governancecode Zorg 2017, dat plaatsvindt op 16 maart 2017 van 13.00 tot 18.00 uur in Houten. Het symposium is een initiatief van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), Dirkzwager Advocaten& Notarissen en BoardRoom ZORG in samenwerking met de NVZD.

Sprekers
Jacobine Geel (voorzitter GGZ Nederland), Kees Cools (hoogleraar TIAS), Paul van der Heijden (voorzitter NVZD) en Ronnie van Diemen (inspecteur-generaal IGZ) spreken op 16 maart in het plenaire programma van het middagsymposium Governancecode ZORG 2017.
Het symposium kent daarnaast twee rondes van dialoogsessies. De dialoogsessies gaan in op de dagelijkse praktijk van het werken met de code vanuit verschillende perspectieven: dat van bestuurders, toezichthouders, patiënten, brancheorganisaties, en het juridisch perspectief.

Meer informatie over het programma en de inschrijving vindt u op: www.symposium-governancecodezorg.nl