Minister praat BoZ-partijen bij over overgangsregeling wet BIG II

Minister praat BoZ-partijen bij over overgangsregeling wet BIG II

De werkgeversorganisaties in de zorg, verenigd in de BoZ, zijn op 24 april door minister Bruno Bruins (Medische zorg) bijgepraat over de stand van zaken rond de overgangsregeling voor het nieuwe beroep van regieverpleegkundige. Aanleiding van dit overleg was een advies van een technische commissie over hoe de overgangsregeling voor de zittende groep verpleegkundigen eruit moet komen te zien.

Deze commissie, onder leiding van Pauline Meurs, is in de zomer van 2018 op verzoek van het ministerie van VWS gestart. Zij kreeg de opdracht een aantal opleidingen te beoordelen in het kader van de overgangsregeling die hoort bij de opname van de regieverpleegkundige in de wet BIG II. Mede op basis van dit advies neemt de minister een besluit over wie van de zittende groep verpleegkundigen toegang krijgt tot het nieuwe beroep en op welke termijn zij zich als zodanig moeten registreren.

Het advies van de commissie-Meurs is inmiddels door de minister ontvangen. In een brief aan de Tweede Kamer heeft Bruins aangegeven eerst met de veldpartijen in gesprek te willen voordat hij zijn standpunt inzake de overgangsregeling inneemt. Tijdens het overleg van 24 april hebben de BoZ-partijen aangegeven met hun achterban in beraad te zullen gaan over het advies. Vervolgens gaan de BoZ-partijen met elkaar in gesprek om zo mogelijk tot een gezamenlijke reactie op het advies te komen.

De minister verwacht zijn beleidsstandpunt en het rapport van de commissie Meurs voor het komende zomerreces naar de Tweede Kamer te sturen. Op dat moment wordt ook het rapport openbaar gemaakt.