Kabinet komt tegemoet aan verzoek zorgbranches inzake WAB maatregelen

Kabinet komt tegemoet aan verzoek zorgbranches inzake WAB maatregelen

De Zorgbranches hebben minister Koolmees verzocht de hoge WW premie als gevolg van extra werk boven de contractuele arbeidsduur, die op grond van de WAB regelgeving inzake premiedifferentiatie WW geldt, tijdelijk op te schorten. Het kabinet heeft besloten de zorg daarin tegemoet te komen. Tevens heeft het kabinet in overleg met sociale partners een aantal aanvullende WAB maatregelen genomen.