Vernieuwde governancecode voorgelegd aan leden

Vernieuwde governancecode voorgelegd aan leden

De voorzitters van ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN leggen een geheel vernieuwde Zorgbrede Governancecode met een positief advies voor aan de besturen van de brancheorganisaties.
De besturen van de brancheorganisaties kunnen de code vervolgens voorleggen aan hun algemene ledenvergaderingen.
De nieuwe code sluit aan op belangrijke ontwikkelingen in de zorgsector en de laatste inzichten op het gebied van governance. De voorgestelde code gaat uit van principes. Het bieden van goede zorg aan cliënten staat centraal en is daarmee het eerste principe. Daarnaast is er veel aandacht voor cultuur en gedrag, waarden, medezeggenschap en dialoog.
In mei van dit jaar werd een consultatieversie van de code voorgelegd aan alle belanghebbende partijen. Velen hebben daarop gereageerd. Dat heeft geleid tot stevige aanpassing van deze consultatieversie.
Als de leden van de brancheorganisaties de voorgestelde code dit najaar goedkeuren dan geldt deze als lidmaatschapsverplichting voor de aangesloten zorgorganisaties.

 

Klik hier voor de beoogde Zorgbrede Governancecode 2017