Collectieve regeling voor zorgmedewerkers met long-COVID

Collectieve regeling voor zorgmedewerkers met long-COVID

De minister voor Langdurige Zorg en Sport heeft de BoZ verzocht om met werknemersorganisaties tot een collectieve regeling te komen voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten. De BoZ heeft besloten dat een publieke regeling de aangewezen weg is om hierin te voorzien. In een brief aan de minister wordt dit toegelicht.