BoZ reageert op wetsvoorstel integere bedrijfsvoering

BoZ reageert op wetsvoorstel integere bedrijfsvoering

Zorgmiddelen moeten naar de zorg, niet naar ondernemers, bestuurders of zorgprofessionals die hun eigen belang boven dat van goede zorg stellen. De intentie van het Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz) dat er aan dat probleem iets moet gebeuren, steunt de BoZ volledig. Het doel is goed. De wet zal publiekrechtelijk toezicht introduceren of versterken op onderdelen van de bedrijfsvoering van de zorg. De onderbouwing dat daarmee de problemen echt worden opgelost, overtuigt echter niet.
Het wetsvoorstel stamt nog van voor het IZA en is daarmee niet in lijn daar waar het bevorderen van vertrouwen en verminderen van administratieve lasten betreft. De BoZ pleit ervoor om het wetsvoorstel te heroverwegen.
Het wetsvoorstel grijpt diep in op de zelfregulering van de zorgsector op een domein (integriteit) dat zich voor een belangrijk deel niet via wetten en toezicht laat reguleren.
De brancheorganisaties zijn gaarne bereid om opnieuw met de overheid in gesprek te gaan over de mogelijke bijdrage van de Governancecode Zorg aan de oplossing van de geschetste problemen en die op een hoger plan te brengen.

Lees hier de complete BoZ-reactie op het wetsvoorstel